Trumpai

Apskaičiuokite mėnesį

Apskaičiuokite mėnesį

Praėjusio mėnesio paskutinio pirmadienio data, pridėta prie kito mėnesio pirmojo ketvirtadienio, rodo rezultatą 38. Jei žinome, kad abi datos priklauso tiems patiems metams,

Ar žinotumėte, kokį mėnesį mes einame?

Sprendimas

Rugpjūčio mėn Jei norite pridėti 38, tik įmanoma, kad tai yra aukščiausia paskutinio mėnesio pirmadienio data, tai yra 31, ir didžiausia mėnesio ketvirtadienį, tai yra 7. Tai verčia dabartinį mėnesį taip pat turėti 31 dienų Du mėnesiai ir 31 diena tais pačiais metais gali būti tik liepa ir rugpjūtis.


Vaizdo įrašas: Gegužės mėnesio Taroskopas (Spalio Mėn 2021).