Informacija

Balsavimo mįslė

Balsavimo mįslė

Pone stalo pirmininke, - sakė sekretorius, - kvietimas balsuoti, kuriame turėjo stovėti pasiūlymą palaikę dalyviai, buvo patvirtintas balsų skirtumu, lygiu trečdaliui opozicijos komponentų.

Kadangi rezultatas buvo dėl to, kad trūko kėdžių, dėl kurių vienuolika narių negalėjo sėsti, kad pridėtų savo balsus kaip neigiamus, norime jums pranešti, kad mes atmetėme pasiūlymą vienu balsu. Ar galite man pasakyti Koks bendras balsavimų skaičius šiame balsavime?

Sprendimas

Buvo atiduoti 147 balsai.

Iš pirmo skaičiavimo teigiamai balsavus buvo neigiama 4/3, bet kai 11 balsų buvo perkelti iš teigiamo balsavimo į neigiamą, neigiami turėjo daugumą. Tai rodo, kad 21 buvo 1/7 visų balsų.