Detaliau

Saugi šeima

Saugi šeima

Jei kiekviena Segura šeimos dukra turi tiek brolių, kiek seserų, ir kiekvienas sūnus turi dvigubai daugiau seserų nei broliai,

Kiek sūnų ir dukterų turi Segura šeima?

Sprendimas

Keturios dukros ir trys sūnūs.